Prošlogodišnjim članovima kluba članstvo vrijedi do 31.01. u novoj godini do kada je rok za uplatu redovne članarine, nakon toga prestaju sva prava redovnog člana do nove uplate godišnje članarine.

POJEDINAČNA ČLANARINA iznosi 200,00 kn.
OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca koja žive s njima) iznosi 300,00kn.

NOVI član kluba može postati svatko u tekućoj godini i to prvobitno slanjem zahtjeva sa svojim podacima i kratkim osvrtom na koji način bi mogli doprinijeti radu kluba, sve na
e-mail kluba: [email protected]
Nakon odobrenja, uplatom redovne članarine postaje se punopravni član kluba.

UPLATA ČLANARINE NA:
žiro račun kod Podravske banke: 2386002-1110006150
IBAN: HR1323860021110006150
SWIFT: PDKCHR2X

STATUT KLUBA BK ROTOR KOPRIVNICA

Uprava kluba: 

Predsjednik kluba – Hrvoje Tisaj / 0992185768

Dopredsjednik kluba – Vladimir Vresk / 098375325

Tajnik kluba – Renato Ciler / 098762493

Likvidator kluba – Gordan Pazić

Članovi kluba u 2019. godini:

 

  1. Bošnjak Luka Borna
  2. Branković Anita
  3. Branković Filip
  4. Branković Petar
  5. Branković Rade
  6. Brlečić Marko
  7. Buhić Branislav
  8. Ciler Antonio
  9. Ciler Lucija
  10. Ciler Luka
  11. Ciler Petra
  12. Ciler Renato
  13. Gazdek Zdenko
  14. Herman Siniša
  15. Hudoletnjak Mateo
  16. Jertec Borna
  17. Jertec Ela
  18. Jertec Marko
  19. Jertec Valerija
  20. Karas Ana
  21. Karas Davor
  22. Karas Dino
  23. Karas Niko
  24. Krapinec Darko
  25. Krapinec Lovro
  26. Kukec Damir
  27. Lončar Dunja
  28. Lončar Tamara
  29. Lončar Tin
  30. Lončar Tomislav
  31. Lukačević Iva
  32. Lukačević Kristina
  33. Lukačević Zlatko
  34. Maruševec Rene
  35. Medvarić Miroslav
  36. Mihalec Dejan
  37. Pavlović Krunoslav
  38. Pazić Gordan
  39. Pazić Pavel
  40. Pazić Topolovčan Iva
  41. Podoreški Damir
  42. Podoreški Silvija
  43. Radmilović Igor
  44. Rajn Dario
  45. Rajn Domagoj
  46. Rajn Karlo
  47. Rajn Renata
  48. Rupa Alen
  49. Sambolek Hrvoje
  50. Slukić Berislav
  51. Sminderovac Kristijan
  52. Šalamon David
  53. Škoda Kristina
  54. Špiranac Mario
  55. Šurlović Ivica
  56. Tisaj Fran
  57. Tisaj Hrvoje
  58. Tisaj Jan
  59. Treščec Dario
  60. Vajdić Marko
  61. Veršić Vedran
  62. Vincek Timon
  63. Vresk Marko
  64. Vresk Vladimir

 

Popis licenciranih članova u 2019. godini:

 1. Buhić Branislav
 2. Ciler Antonio
 3. Ciler Renato
 4. Herman Siniša
 5. Karas Davor
 6. Krapinec Darko
 7. Krapinec Lovro
 8. Kukec Damir
 9. Lončar Tomislav
 10. Lukačević Kristina
 11. Maruševec Rene
 12. Rajn Domagoj
 13. Šalamon David
 14. Šurlović Ivica
 15. Tisaj Hrvoje
 16. Tisaj Jan
 17. Vincek Timon
 18. Vresk Vladimir