Prošlogodišnjim članovima kluba članstvo vrijedi do 31.01. u novoj godini do kada je rok za uplatu redovne članarine, nakon toga prestaju sva prava redovnog člana do nove uplate godišnje članarine.

POJEDINAČNA ČLANARINA iznosi 200,00 kn.
OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca koja žive s njima) iznosi 300,00kn.

NOVI član kluba može postati svatko u tekućoj godini i to prvobitno slanjem zahtjeva sa svojim podacima i kratkim osvrtom na koji način bi mogli doprinijeti radu kluba, sve na
e-mail kluba: [email protected]
Nakon odobrenja, uplatom redovne članarine postaje se punopravni član kluba.

UPLATA ČLANARINE NA:
žiro račun kod Podravske banke: 2386002-1110006150
IBAN: HR1323860021110006150
SWIFT: PDKCHR2X

STATUT KLUBA BK ROTOR KOPRIVNICA

Uprava kluba: 

Predsjednik kluba – Hrvoje Tisaj / 0992185768

Dopredsjednik kluba – Vladimir Vresk / 098375325

Tajnik kluba – Renato Ciler / 098762493

Likvidator kluba – Gordan Pazić

Članovi kluba u 2020. godini:

   1. Branković Anita
   2. Branković Filip
   3. Branković Petar
   4. Branković Rade
   5. Buhić Branislav
   6. Ciler Renato
   7. Gazdek Zdenko
   8. Krapinec Darko
   9. Krapinec Lovro
   10. Kukec Damir
   11. Lončar Dunja
   12. Lončar Tamara
   13. Lončar Tin
   14. Lončar Tomislav
   15. Lukačević Iva
   16. Lukačević Kristina
   17. Lukačević Zlatko
   18. Maruševec Rene
   19. Pavlović Krunoslav
   20. Pazić Gordan
   21. Radmilović Igor
   22. Rajn Dario
   23. Rajn Domagoj
   24. Rajn Karlo
   25. Rajn Renata
   26. Rupa Alen
   27. Sambolek Hrvoje
   28. Slukić Berislav
   29. Sušilović Juraj
   30. Šurlović Ivica
   31. Tisaj Fran
   32. Tisaj Hrvoje
   33. Tisaj Jan
   34. Veršić Vedran
   35. Vresk Marko
   36. Vresk Vladimir

 

Popis licenciranih članova u 2020. godini:

 1. Buhić Branislav
 2. Lončar Tomislav
 3. Lukačević Kristina
 4. Rajn Domagoj