Prošlogodišnjim članovima kluba članstvo vrijedi do 31.01. u novoj godini do kada je rok za uplatu redovne članarine, nakon toga prestaju sva prava redovnog člana do nove uplate godišnje članarine.

POJEDINAČNA ČLANARINA iznosi 200,00 kn.
OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca koja žive s njima) iznosi 300,00kn.

NOVI član kluba može postati svatko u tekućoj godini i to prvobitno slanjem zahtjeva sa svojim podacima i kratkim osvrtom na koji način bi mogli doprinijeti radu kluba, sve na
e-mail kluba: [email protected]
Nakon odobrenja, uplatom redovne članarine postaje se punopravni član kluba.

UPLATA ČLANARINE NA:
žiro račun kod Podravske banke: 2386002-1110006150
IBAN: HR1323860021110006150
SWIFT: PDKCHR2X

STATUT KLUBA BK ROTOR KOPRIVNICA

Uprava kluba: 

Predsjednik kluba – Hrvoje Tisaj / 0992185768

Dopredsjednik kluba – Vladimir Vresk / 098375325

Tajnik kluba – Renato Ciler / 098762493

Likvidator kluba – Gordan Pazić

Članovi kluba u 2019. godini:

 

  1. Branković Anita
  2. Branković Filip
  3. Branković Petar
  4. Branković Rade
  5. Buhić Branislav
  6. Ciler Antonio
  7. Ciler Renato
  8. Gazdek Zdenko
  9. Herman Siniša
  10. Karas Ana
  11. Karas Davor
  12. Krapinec Darko
  13. Krapinec Lovro
  14. Kukec Damir
  15. Lončar Dunja
  16. Lončar Tamara
  17. Lončar Tin
  18. Lončar Tomislav
  19. Lukačević Iva
  20. Lukačević Kristina
  21. Lukačević Zlatko
  22. Medvarić Miroslav
  23. Mihalec Dejan
  24. Pavlović Krunoslav
  25. Pazić Gordan
  26. Pazić Pavel
  27. Pazić Topolovčan Iva
  28. Radmilović Igor
  29. Rajn Dario
  30. Rajn Karlo
  31. Rajn Renata
  32. Sambolek Hrvoje
  33. Slukić Berislav
  34. Šalamon David
  35. Šurlović Ivica
  36. Tisaj Fran
  37. Tisaj Hrvoje
  38. Tisaj Jan
  39. Veršić Vedran
  40. Vresk Marko
  41. Vresk Vladimir

 

Popis licenciranih članova u 2019. godini:

 1. Buhić Branislav
 2. Ciler Antonio
 3. Herman Siniša
 4. Karas Davor
 5. Krapinec Darko
 6. Krapinec Lovro
 7. Kukec Damir
 8. Lončar Tomislav
 9. Lukačević Kristina
 10. Šalamon David
 11. Tisaj Hrvoje
 12. Tisaj Jan