Prošlogodišnjim članovima kluba članstvo vrijedi do 31.01. u novoj godini do kada je rok za uplatu redovne članarine, nakon toga prestaju sva prava redovnog člana do nove uplate godišnje članarine.

POJEDINAČNA ČLANARINA iznosi 200,00 kn.
OBITELJSKA ČLANARINA (roditelji i djeca koja žive s njima) iznosi 300,00kn.

NOVI član kluba može postati svatko u tekućoj godini i to prvobitno slanjem zahtjeva sa svojim podacima i kratkim osvrtom na koji način bi mogli doprinijeti radu kluba, sve na
e-mail kluba: [email protected]
Nakon odobrenja, uplatom redovne članarine postaje se punopravni član kluba.

UPLATA ČLANARINE NA:
žiro račun kod Podravske banke: 2386002-1110006150
IBAN: HR1323860021110006150
SWIFT: PDKCHR2X

STATUT KLUBA BK ROTOR KOPRIVNICA

Uprava kluba: 

Predsjednik kluba – Hrvoje Tisaj / 0992185768

Dopredsjednik kluba – Vladimir Vresk / 098375325

Tajnik kluba – Renato Ciler / 098762493

Likvidator kluba – Gordan Pazić

Članovi kluba u 2019. godini:

 

  1. Bošnjak Luka Borna
  2. Branković Anita
  3. Branković Filip
  4. Branković Petar
  5. Branković Rade
  6. Brlečić Marko
  7. Buhić Branislav
  8. Ciler Antonio
  9. Ciler Lucija
  10. Ciler Luka
  11. Ciler Petra
  12. Ciler Renato
  13. Gazdek Zdenko
  14. Herman Siniša
  15. Hudoletnjak Mateo
  16. Jertec Borna
  17. Jertec Ela
  18. Jertec Marko
  19. Jertec Valerija
  20. Karas Ana
  21. Karas Davor
  22. Karas Dino
  23. Karas Niko
  24. Komlenac Ozren
  25. Krapinec Darko
  26. Krapinec Lovro
  27. Kukec Damir
  28. Lončar Dunja
  29. Lončar Tamara
  30. Lončar Tin
  31. Lončar Tomislav
  32. Lukačević Iva
  33. Lukačević Kristina
  34. Lukačević Zlatko
  35. Maruševec Rene
  36. Medvarić Miroslav
  37. Mihalec Dejan
  38. Pavlović Krunoslav
  39. Pazić Gordan
  40. Pazić Pavel
  41. Pazić Topolovčan Iva
  42. Podoreški Damir
  43. Podoreški Silvija
  44. Radmilović Igor
  45. Rajn Dario
  46. Rajn Domagoj
  47. Rajn Karlo
  48. Rajn Renata
  49. Rupa Alen
  50. Sambolek Hrvoje
  51. Slukić Berislav
  52. Sminderovac Kristijan
  53. Šalamon David
  54. Špiranac Mario
  55. Šurlović Ivica
  56. Tisaj Fran
  57. Tisaj Hrvoje
  58. Tisaj Jan
  59. Tomašić Petra
  60. Treščec Dario
  61. Vajdić Kristina
  62. Vajdić Marko
  63. Veršić Vedran
  64. Vincek Timon
  65. Vresk Marko
  66. Vresk Vladimir

 

Popis licenciranih članova u 2019. godini:

 1. Buhić Branislav
 2. Ciler Antonio
 3. Ciler Renato
 4. Herman Siniša
 5. Karas Davor
 6. Krapinec Darko
 7. Krapinec Lovro
 8. Kukec Damir
 9. Lončar Tomislav
 10. Lukačević Kristina
 11. Maruševec Rene
 12. Rajn Domagoj
 13. Šalamon David
 14. Šurlović Ivica
 15. Tisaj Hrvoje
 16. Tisaj Jan
 17. Vincek Timon
 18. Vresk Vladimir