Članarina za 2020. godinu

Poštovani kolege biciklisti. Sa završetkom kalendarske godine, prestala je vrijediti članarina za 2020. godinu. Sve osobe koje žele produljiti članstvo ili se žele učlaniti u klub, trebaju uplatiti iznos članarine za 2021.g. Članarina kao i do sada iznosi 200kn...

Continue reading →