Članarina za 2020. godinu

Poštovani kolege biciklisti. Sa završetkom kalendarske godine, prestala je vrijediti članarina za 2019. godinu. Sve osobe koje žele produljiti članstvo ili se žele učlaniti u klub, trebaju do 31.01.2020.g, zaključno u 23:59h uplatiti ili dostaviti dokaz uplate članarine za...

Continue reading →